Coaster

Coaster

From

1,960,000 Bath

White

Grade

Coaster

Standard Price 1,960,000 Bath

รถโดยสารอเนกประสงค์ ความลงตัวของการเดินทาง

ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบายตลอดการเดินทาง

ขุมพลังแรง เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล 4.0 ลิตร

เทคโนโลยีมาตรฐานความปลอดภัย จากประเทศญี่ปุ่น