Veloz

Veloz

Better together ใช้ชีวิตไปด้วยกัน

From

795,000 Bath

Purplish Silver Mica Metallic

Grade

Smart

Standard Price 795,000 ฿

Premium

Standard Price 875,000 ฿

Better Together

เติมเต็มช่วงชีวิตด้วยช่วงเวลาดีๆ
ที่อยู่พร้อมหน้า กับรถครอบครัว 7 ที่นั่ง ให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกันกับ เวลอซ ใช้ชีวิตไปด้วยกัน

Convenient & Comfortable Together

มากมายหลายฟังก์ชั่น สะดวกสบายไปด้วยกัน

Everywhere Together

ให้ทุกที่มีเราไปด้วยกัน

Safe Together

ความปลอดภัยที่พร้อมดูแลกัน