? ความสุขของคุณเป็นแบบไหน❓

? ความสุขของคุณเป็นแบบไหน
=========================
ความสุขใช่ว่าจะดีเสมอไป
สุขที่สร้างทุกข์ หรือสุขที่สร้างสุข
อยู่ที่เราเองว่าจะเลือกเสพความสุขแบบไหน

ขอขอบคุณขอคิดดีๆ จาก K.S.Khunkhoa

Share

Related posts