✌?✌ ความสุข ความทุกข์… …อยู่ที่ใจของเราเอง ✌?✌

? ความสุข ความทุกข์…
…อยู่ที่ใจของเราเอง ?
=========================
ไม่ว่าจะ “ทุกข์” หนักหนาแสนสาหัสแค่ไหน
“ทางออก” ก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า
“ใจ” ของเราเอง

ขอขอบคุณขอคิดดีๆ จาก K.S.Khunkhoa
=========================

Share

Related posts