วิธีป้องกันไวรัส COVID 19 ที่คุณ ก็สามารถ ทำได้ด้วยตัวเอง

?สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง?

 แจ้งการเดินทางกลับแก่ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นทางโทรศัพท์ทันทีเพื่อลางาน
 หยุดทำงาน และควรอยู่บ้านหรือพื้นที่ส่วนตัว
เป็นเวลา 14 วัน นับจากเดินทางถึงประเทศไทย
 แยกพื้นที่อาศัย เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ กับผู้อื่น
ถ้าเป็นไปได้เลือกอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่ชุมชน
 ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
หลังครบ 14 วัน

? สำหรับบุคคลทั่วไป ?

?หลีกเลี่ยงการเดินทางสาธารณะ และเมื่อเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัวให้เปิดหน้าต่างรถยนต์ไว้เสมอ
? ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ
? ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือฆ่าเชื้อเป็นประจำ
? อย่าเอามือไปสัมผัสกับดวงตา จมูก ปาก บ่อยๆ
โดยไม่จำเป็น
? แจ้งบุคลากรของโรงพยาบาลทันที หากท่าน
มีโอกาสติดเชื้อไวรัส COVID19 ?‍⚕??‍⚕

Share

Related posts