รับมือ…สู้ภัยแล้ง

? ใช้น้ำอย่างประหยัด
ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ ระหว่างล้างหน้า ล้างจาน
หรือแม้แต่ตอนแปรงฟัน

? นำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ
เช่น น้ำซักผ้า น้ำล้างผักผลไม้ น้ำล้างจาน
นำกลับมารดน้ำต้นไม้

? รดน้ำต้นไม้ช่วงเช้า และช่วงเย็น
ตอนไม่มีแดด เพื่อลดอัตราการระเหย
ของน้ำเมื่อโดนแสงแดด

? กักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามขาดแคลน
วางแผนการใช้น้ำ และกักเก็บน้ำสำรอง
เอาไว้ใช้

? ตรวจสอบรอยรั่วตามท่อต่างๆ
ภายในบ้าน หมั่นตรวจเช็ก และตรวจสอบ
รอยรั่วของท่อน้ำรอบ ๆ บ้านอยู่เสมอ

Share

Related posts