ขอแสดงความยินดีแด่ บัณฑิตใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง 2563

?ขอร่วมแสดงความยินดี?
กับบัณฑิตใหม่ แห่งรั้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รางวัลแห่งความพยายามนี้ เกิดจาก
ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความตั้งใจ
และผลตอบแทนที่ทุกคนได้รับ ก็คือ
ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ และความสุข

Share

Related posts