CAMRY MODELLISTA UNVEIL YOUR UNIQUE IDENTITY

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าติดตั้งอุปกรณ์ ไม่รวมราคารับซื้อล้อและยางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน
 • ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง CAMRY MODELLISTA (สเกิร์ตหน้า, สเกิร์ตข้าง ซ้าย-ขวา, สเกิร์ตหลัง, สปอยเลอร์ฝากระโปรงหลัง) และ ล้ออัลลอย MODELLISTA ขนาด 18 นิ้ว รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงกำหนดก่อน ตามเงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท ทีซีดี เอเชีย จำกัด
 • ยางดันลอป แอลเอ็ม 705 (Dunlop LM705) ขนาด 235 / 45 / R18 รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงกำหนดก่อน ตามเงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท ทีซีดี เอเชีย จำกัด
 • สอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่าย
 • สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฎในภาพ อาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • จัดจำหน่ายโดย บริษัท ทีซีดี เอเชีย จำกัด
 • สินเชื่อรถยนต์
  สถาบันการเงินที่เข้าร่วม ได้สนับสนุนให้สามารถรวมราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่ง CAMRY MODELLISTA ใหม่ เข้ากับยอดจัดสินเชื่อรถยนต์ได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 15%
  2) ธนาคารธนชาติ จำกัด – สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 15%
  3) ธนาคารทิสโก้ จำกัด – สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 15%
  4) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด – สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 15%
  5) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด – สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 10%
  6) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด – สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 20%
  7) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด – สามารถบวกอุปกรณ์ได้ตามจริง (มีใบสั่งซื้อและมีการติดตั้งจริง) เริ่มต้นที่ดาวน์ 20%

แชร์ข่าวสาร

บทความข่าวสารอื่นๆ