? STOP COVID19 ? เราต้อง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ให้ผ่านวิกฤติ ครั้งนี้ ไปด้วยกัน✌

? STOP COVID19 ?
เราต้อง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
ให้ผ่านวิกฤติ ครั้งนี้ ไปด้วยกัน
==============================
❤️❤️❤️❤️สู้ สู้❤️❤️❤️❤️สู้ สู้❤️❤️❤️
==============================
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

โดยคุณจินตนา จิตรสกุล,คุณสุธาสินี จิตรสกุล
และคุณอังคณา จิตรสกุล
พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ทำการส่งมอบ
face shield อุปกรณ์สำหรับป้องกัน
การกระเด็นของเลือด หรือสารน้ำจากร่างกาย
ผู้ป่วย เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบา
ของไวรัส COVID-19
ให้กับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จำนวน 200 ชิ้น

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00น
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
==============================
? ด้วยรักและห่วงใยจากโตโยต้าเชียงราย

Share

Related posts