✌ ร่วมแรง ร่วมใจ เราจะต้อง ผ่านวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน ✌

 ร่วมแรง ร่วมใจ เราจะต้อง ผ่านวิกฤตนี้
ไปด้วยกัน 
==============================
❤️❤️❤️❤️สู้ สู้❤️❤️❤️❤️สู้ สู้❤️❤️❤️
==============================
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
ร่วมกับ คุณจินตนา จิตรสกุล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุน งบประมาณเพื่อต่อสู้ไวรัส COVID-19
ให้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จำนวนเงิน 50,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00น
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
==============================

Share

Related posts