โครงการเติมน้ำไว้ในดิน รักษาความชุ่มชื้น ฟื้นวิกฤตภัยแล้ง 🌳☘

โตโยต้าเชียงราย คืนความสุขสู่ชุมชน
==========================
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
โตโยต้าเชียงราย ร่วมสนับสนุน
โครงการเติมน้ำไว้ในดิน รักษาความชุ่มชื้น
ฟื้นวิกฤตภัยแล้ง 🌳
ณ บ้านสันป่ายาง ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
==========================
การเก็บน้ำฝน ฝากไว้ใต้ดิน ทางเลือกใหม่
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ หรือธนาคารน้ำใต้ดิน
คือ การเติมน้ำผิวดิน ช่วงที่มีน้ำเยอะ
ในหน้าฝนลงกักเก็บไว้ในชั้นหินอุ้มน้ำตื้น
อาจเป็นชั้นกรวดทราย หรือชั้นหินที่มีความพรุนสูง
(สามารถกักเก็บน้ำได้) เป็นผลทำให้ระดับ
ใต้ดินน้ำเพิ่มขึ้น
==========================
เพื่อลดการเกิดปัญหาภัยแล้ง หรือขาดแคลนน้ำใช้
เราต้องร่วมมือ ช่วยกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้อุดมสมบูรณ์ และอยู่กับเราไปนานๆ นะคะ
💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

Share

Related posts