บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ได้ทำการส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 4,000 ขวด ให้กับ มทบ.37

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
โดย คุณจินตนา จิตรสกุล
ได้ทำการส่งมอบ น้ำดื่ม จำนวน 4,000 ขวด
ให้กับ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช
โดย พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37
มอบหมายให้ พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37
เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19
และผู้ประสบปัญหาวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
=========================
? วันจันทร์ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ มณฑลทหารบก ที่ 37

Share

Related posts