บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ร่วมกับ เวียงอินทร์ กรุ๊ป ได้ทำการส่งมอบ เครื่องเป่าลมดับไฟป่า, หน้ากากกรองฝุ่น (คู่) และ Face Shield เพื่อสนับสนุนการป้องกันไฟป่า ให้กับมูลนิธิกระจกเงา

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00น.
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
ร่วมกับ เวียงอินทร์ กรุ๊ป
โดย คุณเรืองชัย – คุณจินตนา จิตรสกุล,
คุณสุธาสินี จิตรสกุล และคุณอังคณา จิตรสกุล
พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ทำการส่งมอบ
เครื่องเป่าลมดับไฟป่า, หน้ากากกรองฝุ่น (คู่)
และ Face Shield เพื่อสนับสนุนการป้องกันไฟป่า
ให้กับมูลนิธิกระจกเงา
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
==============================
โตโยต้าเชียงราย เชิญชวนชาวเชียงรายทุกท่าน
ร่วมส่งกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ งดเผาป่า ใส่ใจ
และตระหนักถึง สาเหตุที่ทำให้เกิดมลภาวะ
ที่เป็นพิษทางอากาศ เช่น ปัญหาไฟป่า
หมอกควันร่วมกัน
เพื่อให้ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย
ได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ ไร้หมอกควัน..?
==============================
? ด้วยรัก และห่วงใยจาก โตโยต้าเชียงราย

Share

Related posts