January 10, 2020

กลุ่มรักเชียงรายฯมอบหนังสือ "กู้ดบายเชียงรายหมอกควัน" ผู้ว่าฯย้ำปีนี้ต้องไร้ไฟป่า

กลุ่มรักเชียงรายฯมอบหนังสือ "กู้ดบายเชียงรายหมอกควัน" ผู้ว่าฯย้ำปีนี้ต้องไร้ไฟป่า

9 มกราคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ประธานบริหารมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว พร้อมด้วย นายแพทย์…